open  venster

sluit  venster


Het is fascinerend hoe kennis ontstaat en overgedragen wordt. Je kunt het zelf creŽren door informatie in een grotere context te plaatsen. Maar belangrijke kant-en-klare kennis bevindt zich vaak bij mensen die weinig tijd hebben om dit over te dragen. Ook vinden zij het meestal lastig om kennis 'zomaar' over te dragen. Waar moeten ze immers beginnen? Het zijn geen afspeelmachines. De vrager moet dus heel goed voorbereid zijn om de juiste kennis 'afgespeeld' te krijgen.

STRATEGIE 1


Zorg dat kennisvergaring dicht bij dagelijkse werkzaamheden van de kennisbron staat.


Voor een goede kennisoverdracht zoek je naar vormen om deze kennis vast te leggen op een manier dat anderen het weer als kennis tot zich kunnen nemen. Een bekende manier is een lezing of een les. Toch is die kennis lastig overdraagbaar, het blijft vaak 'hangen' als een inspirerend moment. Veel beter werkt het als je met zo'n wandelende kennisbron kunt samenwerken, tijdens het werk de kennis kunt ontvangen en meteen kunt gebruiken en verwerken. Zo maak je het direct eigen. Voor de kennisaanbieder is dit meestal ook een prettige vorm om de kennis over te dragen, het wordt immers meteen toegepast.

STRATEGIE 2


Win het vertrouwen van de kennisaanbieder.


Er ligt vaak een hiaat tussen de meestal oudere wandelende kennisbron en de nieuwe ontsluitingsvormen van informatie en kennis op het internet. De kennisaanbieder is vaak niet in thuis in de nieuwe media, is technisch niet bekwaam en het past niet bij hun dagelijkse werkzaamheden. Er moet dan vertrouwen of overtuiging zijn dat kennis via deze nieuwe ontsluitingsvormen de juiste doelgroep bereikt. Dat vertrouwen win je door deskundig en serieus te zijn op je eigen vakgebied en dit aan te tonen met goede voorbeeldprojecten.

STRATEGIE 3


Activeer zo mogelijk het gehele netwerk van personen die deskundig zijn op een bepaald gebied.


Kennis is vaak verspreid over een netwerk van personen die elkaar regelmatig treffen. Dit netwerk is diffuus en niet zomaar toegankelijk voor Jan en alleman. Om een project duurzaam te maken is het zaak om zo'n geheel netwerk van personen in te schakelen voor het beoogde doel. Risico is dan wel dat alleen een neutrale partij dit kan doen om te vermijden dat men denkt dat ze het voor de ander ('concurrent') doen.

STRATEGIE 4


Zorg ervoor dat de ontsluitingsvorm past bij de soort kennis of informatie.


De gekozen ontsluitingsvorm moet uitstralen wat de bezoeker kan vinden en welke bijdrage men kan leveren. Een website die alleen basisinformatie biedt over bijvoorbeeld fotografen moet vooral functioneel zijn. Een website die door een brede groep moeten worden onderhouden zonder betaald personeel moet allerlei gereedschappen bieden om de ingevoerde informatie zo makkelijk mogelijk bij te werken en het decentraal te kunnen presenteren.


Culturele instellingen professionaliseren zich de laatste jaren met grote stappen. Vaak is daar een achterstand ontstaan in vergelijking met de 'profit'-sector. Automatisering en organisatie gaan hand in hand bij een professionaliseringstraject. Het automatiseren van werkzaamheden binnen een culturele instelling moet daarom goed worden ingebed in de organisatie en passen in de ICT-omgeving van de instelling. Een ideale situatie wordt bereikt als het invoeren van informatie gekoppeld is aan de workflow, tijdens de dagelijkse werkzaamheden kan dan eenvoudig en snel ook informatie worden toegevoegd.

RAAF Projecten heeft ervaring met automatisering van met name culturele instellingen en met ICT infrastructuren. Het kan non-profit instellingen adviseren en een automatiseringsplan maken. Dat kan uiteindelijk leiden tot standaard software die op de markt verkrijgbaar is of een speciaal voor de instelling gemaakte maatwerkoplossing. Op het gebied van uitvoering ligt de specialiteit van RAAF Projecten bij het ontwikkelen in Filemaker Pro. Dit databaseprogramma is met name geschikt voor interne registratie van bijvoorbeeld objecten, depots en adressen maar ook voor een workflow die daaraan is gerelateerd.

Projecten waarbij informatie en kennis wordt verzameld en ontsloten

Mijn Icoonfoto's (vanaf medio 2012, technische projectleiding)

Erasmus Universiteit, Rotterdam
www.mijnicoonfotos.nl

Mijn Icoonfoto's is een samenwerkingsproject tussen de Erasmus Universiteit en het Nederlands Fotomuseum waarbij onderzocht wordt welke icoonfoto's mensen in hun geheugen hebben. Via een website en op een speciaal hiervoor ontwikkelde schooltafel kan men een serious game spelen waarin bij negen onderwerpen aangegeven kan worden welke icoonfoto men zich herinnert. Initiator van dit project is Martijn Kleppe die op dit onderwerp promoveerde op 28 februari 2013. RAAF Projecten begeleidde de bouw van de website, het schoolmeubel en de game die in de bestaande website Fotoleren.nl is gebouwd.


Interne database DANS (vanaf 2012, databaseontwikkeling)

DANS (KNAW), Den Haag
www.dans.knaw.nl

Dans bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken. RAAF Projecten ondersteunt de ontwikkeling van interne en projectdatabases gebouwd in Filemaker Pro.


Digitup.nl (vanaf 2011, databaseontwikkeling)

Digitup, Evan van der Most, Rotterdam
www.digitup.nl

Digitalisering en ontsluiting online van kleinschalige archieven zoals het OT Theater. RAAF Projecten heeft hier een Filemaker Pro database voor ontwikkeld die online ontsloten wordt. In samenwerking met de culturele instelling wordt het archief geselecteerd, deels gedigitaliseerd en ontsloten waarna het archief overgedragen wordt aan de archiefinstelling van de betreffende stad of provincie.


Fotoleren.nl (vanaf jan. 2010, projectleider)

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
www.fotoleren.nl (mei 2011)

Samenwerking tussen alle fotografie-instellingen met educatieve dienst in Nederland en Vlaanderen om fotografieonderwijs online aan te bieden. Kennis over fotografie wordt via e-learning aangeboden aan verschillende doelgroepen, aangesloten op alle onderwijsniveaus.


Nederlandse fotografen vanaf 1839 (vanaf 2008, projectleider)

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
www.fotografen.nl (januari 2010)

Het Nederlands Fotomuseum en Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie werken samen waardoor twee grote fotografendatabases zijn samengevoegd en ontsloten op een Wikipedia-achtige wijze. De website wordt bijgehouden door deskundigen Ťn websitebezoekers.


Daguerreobase vanaf 2009, technische coŲrdinatie)

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
www.daguerreobase.org

Een internationale website met uitputtende beschrijvingen van daguerreotypieŽn. Bron was een Filemaker Pro-database met daguerreotypieŽn die door het Nederlands Fotomuseum zijn geconserveerd. De website wordt internationaal door gespecialiseerde instellingen gebruikt.


Fotografiebibliotheek (vanaf 2007, projectleider)

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
www.fotografiebibliotheek.nl (2007)

De bestaande bibliotheek van het Nederlands Fotomuseum is ontsloten en beschikbaar gesteld aan andere fotografie-instellingen met bibliotheken. Deze instellingen kunnen eenvoudig aangeven of zij een van de bestaande titels ook bezitten of zij voeren een nieuwe titel in. Twee instellingen met eigen database zijn via SRU gekoppeld aan de website.


Photostart (2005-2009, technische coŲrdinatie & voorzitter stichting Photostart)

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
www.photoq.nl/agenda (2005)

Activiteiten over fotografie werden nog niet op een centrale plek ontsloten. In samenwerking met het PhotoQ en de FotografenFederatie is Photostart.nl opgezet waarbij instellingen zelf maar ook een eindredactie alle activiteiten verzamelen en invoeren. De website is eind 2009 opgegaan in PhotoQ.nl/agenda.


V2_Archive (1998-2003, projectleider)

V2_Organisatie, Rotterdam
archive.v2.nl (2003)

Activiteiten over fotografie werden nog niet op een centrale plek ontsloten. In samenwerking met het PhotoQ en de FotografenFederatie is Photostart.nl opgezet waarbij instellingen zelf maar ook een eindredactie alle activiteiten verzamelen en invoeren. De website is eind 2009 opgegaan in PhotoQ.nl/agenda.


Boudewijn Ridder (1968)


heeft grote affiniteit met cultureel erfgoed dat met nieuwe technologische middelen ontsloten kan worden. Hij vindt de uitdaging in het communiceren met zowel inhoudelijke deskundigen als technische uitvoerders en strategische opdrachtgevers. Als projectleider heeft hij diverse grote, complexe projecten opgezet en geleid, waarbij hij rekening hield met de verschillende belangen van de betrokken partijen.

Met een achtergrond in educatie, kunst & cultuur, techniek en interactie ontwerp is Boudewijn Ridder de geschikte projectleider voor de uitvoering van uw vernieuwende projecten.

RAAF Projecten
Boudewijn Ridder

Thomas ņ Kempisstraat 23
3117 CA Schiedam

telefoon: 06 - 535 838 83
e-mail: info@raafprojecten.nl